O soutěži Speed Docking

Soutěž vznikla v roce 2011 v Nizozemsku z iniciativy výrobní společnosti Mars a poskytovatele logistických služeb Kuehne Nagel. Projekt Speed Docking, ke kterému se připojila společnost H.J.Heinz, měl za cíl formou soutěže identifikovat slabá a neefektivní místa v procesu distribuce a vykládky zboží od dodavatele k obchodnímu řetězci. Smyslem soutěže je, aby cyklus vykládky byl co nejefektivnější, tedy aby trval co nejkratší dobu. Měří se celkový čas strávený v prostoru DC retailera a zaznamenávají se údaje týkající se dodržování závozových oken, využívání SSCC a DESADV, či zpětného odběru palet.

Výsledky potvrdily přínosy využívání nástrojů pro standardní automatickou identifikaci a sdílení dat: logistické etikety GS1 s SSCC kódem a výměny EDI zpráv (elektronického dodacího listu DESADV a příjemky RECADV), stejně jako nástrojů pro plánování dovozových oken. Soutěž také motivovala dodavatele k využívání maximální kapacity přepravy.

V roce 2012 se do soutěže zapojily další firmy a záštitu projektu poskytla nizozemská členská organizace GS1. O rok později se soutěžilo již ve všech zemích Beneluxu za účasti dvaceti předních dodavatelů FMCG (Unilever, Coca Cola, Pepsico, Nestlé a další) a všech maloobchodních řetězců zastoupených v regionu. Do projektu se rovněž zapojily univerzity.

Speed Docking v ČR a SR

Speed Docking bude v České republice a na Slovensku probíhat souběžně a společně se také budou vyhodnocovat výsledky v jednotlivých týdnech. V rámci soutěže se bude v průběhu osmi týdnů měřit rychlost vykládky ve 40 distribučních center velkých obchodních řetězců. Akci organizuje Česko – Slovenská iniciativa ECR za podpory sdružení GS1 Czech Republic, společnosti Mercareon a dalších partnerů. Projektu se účastní výrobní společnosti MARS, Mondelez, Nestlé, Procter&Gamble a Unilever se svými poskytovateli logistických služeb, společnostmi FM Logistic, HOPI a Raben. Akademickou obec reprezentuje Vysoká škola ekonomická v Praze.

Pravidla soutěže

  1. Soutěž Speed Docking proběhne od 17. března do 25. května 2014. Organizátorem soutěže je Česko-Slovenská iniciativa ECR.
  2. Hodnocení probíhá na základě celkové doby, kterou kamion stráví v prostoru DC, boduje se nejrychlejší a nejefektivnější příjem zboží. Dílčí dodávky jsou překalkulovány na plný kamión.
  3. Pokud to bude možné, celkový výpočet bude zohledňovat i vykládku palet dalších výrobců ve stejném kamionu, s cílem podpořit sdružování objednávek a dodávek.
  4. Společnost CAROZ jako nezávislý zpracovatel dat poskytuje týdenní analýzy zaznamenaných údajů. Na základě tohoto zpracování budou vyhlašování vítězové – DC s nejlepším výsledkem v daném týdnu. Každé DC může být vyhlášen pouze jednou. Celkový vítěz bude určen na základě výsledků z celého průběhu soutěže.
  5. Do zpracování budou zahrnuty další údaje týkající se dodržování plánovaných závozových oken, využívání standardní logistické etikety GS1 s SSCC kódy, elektronický dodací list DESADV aj.
  6. Veškeré předávání a zpracování dat podléhá podmínkám dohody o ochraně důvěrných informací uzavřených mezi společností CAROZ a výrobci a LSP účastnícími se soutěže.
  7. Vítězná DC budou kontaktována zástupcem Česko-Slovenské iniciativy ECR a výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách www.speeddocking.cz. Celkový vítěz bude vyhlášen v polovině června a výsledky ze všech zemí budou zveřejněny na www.speeddocking.eu.
  8. Kontakt pro další informace a komunikaci: martoch@gs1cz.org
  9. Cílem soutěže je podpořit efektivitu distribuční logistiky a v rámci společného přístupu ze strany výrobců, poskytovatelů logistických služeb a obchodních řetězců hledat příležitosti k dalšímu zlepšování.

Přejeme vám spoustu úspěchů, štěstí a radosti!


Zobrazit výherce za všechna kola...     Informace o ročníku 2012

Video k ročníku 2014

 

Tým DC Billa Modletice převzal ocenění v soutěži Speed Docking

První čs. ročník soutěže Speed Docking o nejrychlejší vykládku kamionu byl úspěšně dokončen. Celkovým vítězem se stala společnost BILLA a její distribuční centrum Modletice s celkovým průměrným časem 2,5 hodiny dosaženým po dobu trvání soutěže. „Jsme otevřeni výzvám, které nás mohou posunout dopředu,“ zdůvodnil účast v soutěži vedoucí logistiky Martin Šmela, BILLA, spol. s r. o. Jaké výhody akce vítěznému DC přinesla? „Poměření schopností a výkonnosti v branži, ohodnocení vynaloženého pracovního úsilí zaměstnanců příjmu a jejich kolegů a motivaci,“ bilancoval šéf logistiky při příležitosti předání slavnostního dortu vítěznému týmu.

Průměrný čas vykládky v České republice (u největších odběratelů) přesahuje čtyři hodiny. Ve srovnání s výsledky z dalších zemí, především z Nizozemska, upozornily výsledky soutěže na velký potenciál úspor z pohledu celého cyklu vykládky. Soutěž poskytuje zajímavý pohled na problematiku dodržování závozových oken, využívání standardní logistické etikety GS1 s SSCC a elektronického dodacího listu (EDI zpráva DESADV), vše podloženo relevantními daty.

Přidejte se

Zapojte se do soutěže a hrejte každý týden o jednu z cen Více zde...

Dodavatelé a partneři

Česko - Slovenská iniciativa ECR
Na Pankráci 30
Praha 4, 140 00

IČ:70895031

Tel: +420 227 031 269
Fax: +420 234 633 147

© ECR 2014